Editura

A fost înființată în anul 1994, de sociologul Dumitru Otovescu, prof.univ.dr. la Universitatea din Craiova. Editura s-a impus printr-un select portofoliu de carte din domeniul sociologiei și al științelor social-politice în general: monografii, tratate, antologii, traduceri din lucrările autorilor clasici, cursuri universitare ș.a.

Revista
Institut

Este o revistă academică, aflată în circuitul internațional din anul 2004, când a fost întemeiată de profesorul amintit. Revista se adresează cadrelor universitare, cercetătorilor și doctoranzilor din domeniul sociologiei și al altor științe sociale. Este indexată în 18 baze de date internaționale, dintre care amintim: UlrichWeb, EBSCO, Index Copernicus, CEEOL, HeinOnline, RePEc ș.a.

Este un institut independent de cercetări sociale care realizează sondaje electorale, exit-polluri, studii de marketing la cele mai înalte standarde profesionale.